Cayma Hakkı ve İade Koşulları

 


Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin “Cayma Hakkı ve İade Koşulları” maddesi kapsamında müşterinin ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü iade etme hakkı mevcut olup söz konusu iade sürecinin yine İNTERNET SİTESİ (www.fullofcreation.com)  üzerinden veya telefonla arayarak yapılması gerekmektedir.
 
Söz konusu iade işlemini ancak: ürün ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve tadilat görmemiş ise ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilebilir. Ürünün, orijinal ambalajına ve içeriğine zarar vermeyecek şekilde paketlemesinin yapılması gerekmektedir.
 
Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:


a) Tüketici’nin talebi, özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ve neticesinde hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil)
b) kozmetik vb.leri ile gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar
d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar
f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti
i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
 
Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde malın, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanan değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkı kaybedilecektir.
 
Cayma halinde ilgili ürünün en geç 10 (on) gün içerisinde, giderleri Tüketiciye ait olmak üzere yukarıda ve internet sitemizde yer alan adresimize gönderilmesi zorunludur. Bununla beraber anlaşmalı kargo firmamız Sürat Kargo’su şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür.
 
Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma hakkına ilişkin tarafımıza yapılan bildirimin yanı sıra ürünün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, ve var ise standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde (yukarıda belirtilmiştir.) cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.
 
Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI (Tüketici) tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün teslim masrafları, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici’ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) SATICI ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 2 al 1 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici’nin alışverişi neticesinde kazandığı bir hediye çeki, puan vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır.
 
Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. SATICI’nın, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici’den, tarafınca İNTERNET SİTESİ’nde (www.fullofcreation.com’da) kazanılmış ve/veya ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.


Tüketici, üretim hatası olduğunu düşündüğü ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde iade edebilir. Üretim hatası olduğu düşünülen ürünler, üretici firmalar tarafından kontrol edilecek ve bu kontrollere bağlı olarak iade kararı verilecektir. Bahsi geçen kontrol sürecinin üretici firmalara bağlı olması sebebi ile iade sürecinin sonuçlanması da yine firmalara bağlı olarak sonuçlanacaktır.