GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

Full Of Creation , kullanıcıların www.fullofcreation.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.


Full Of Creation, kullanıcılara ve kullanıcıların www.fullofcreation.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Full Of Creation veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları İşletmemizden bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler İşletmemiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Full Of Creation'a üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri, kanunlara uygun biçimde, İşletmemiz veya tarafımızca belirlenen üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama amacı ile süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Full Of Creation'dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Full Of Creation sorumlu değildir.

Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Üyelerimiz diledikleri herhangi bir zamanda Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde tarafımıza vermiş olduğu bilgilerin yine kendisi tarafından müsaade edilen iletişim araç ve kanallarından herhangi biri veya tamamı için kullanımının durdurulmasını talep edebilir. Söz konusu talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Full Of Creation ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; İşletmemizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları İşletmemize / Akıllı Danışmanlık Reklam İç Dış ve Elektronik Ticaret’ e aittir.

İşletmemiz, yukarıdaki konularda ve üyelere sunulacak ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görülecek her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler tarafımızca internet sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar tarafımızca belirlenen ve duyurulan şartlarına tabidirler.

Tüm bu konularda ek bilgi almak için bize danışabilirsiniz.
Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak İşletmemize bildirebilir.
Adres: Meriç Mah. MTK Sitesi 5745/6 Sok. No:14/2 Bornova/İZMİR 35090,
Telefon: 0542 232 99 35

[email protected],
www.fullofcreation.com

Üyelerimizin şikayet ve talepleri tarafımızca en kısa sürede değerlendirilecektir. Söz konusu değerlendirme sürecinin sonunda mümkün olması halinde üyelerimizin talepleri tarafımızca karşılanacaktır. Mümkün olmaması halinde üyelerimiz, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerlerindeki İl veya İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri' ne başvurabilirler.