MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
 
MADDE 1- TARAFLAR

SATICI :

Unvanı :

PARTNERS DANIŞMANLIK E-TİCARET İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
Mersis No: 0722091830000001

Adres :

Meriç Mah. MTK Sitesi 5745/6 Sok. No:14/2 Bornova/İZMİR

Telefon :

(0542) 232 99 35

E-Posta :

[email protected]

Banka Hesabı :

Halkbank Sanayi Şb. / İzmir
Şube Kodu : 708
Hesap No: 10261203
TR27 0001 2009 7080 0010 2612 03

ALICI (TÜKETİCİ) :

Adı,Soyadı/ Ünvanı :

{TESLIMATALICI}

Adres :

{TESLIMATADRES}

Telefon :

{TESLIMATTELEFON}

E-Posta :

{TESLIMATEPOSTA}

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşme, ALICI (Tüketici)'nın SATICI'ya ({FIRMAUNVAN}) ait www.fullofcreation.com elektronik ticaret internet sitesinde ("İNTERNET SİTESİ") elektronik ortamda sipariş vererek satın almak istediği aşağıda nitelikleri belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, bu sözleşmeyi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra sipariş verdiği ürün(ler)in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME ve TESLİMAT

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (birim x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Tarih : {TARIH}

 

{URUNKALEMLERI}

 

3.2. Ödeme Şekli ve Aracı : {ODEMETIPI}

Söz konusu sipariş verme işlemi esnasında kredi kartı ile taksili ödeme işlemi yapıldıysa: ALICI’nın ödeme esnasında kullandığı kredi kartı / banka kartının ait olduğu banka kampanya düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda, söz konusu kampanyaya ilişkin bilgi(ler) İNTERNET SİTESİ’nin ürün ve diğer ilgili sayfalarında bilgi olarak verilmektedir. ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek ALICI’nın kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planı oluşturulması ALICI’nın ödeme esnasında kredi kartını kullandığı bankanın inisiyatifindedir.

3.3. Teslimat

Teslim Edilecek Kişi :{TESLIMATALICI}

Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgileri : {TESLIMATTELEFON} - {TESLIMATEPOSTA}

Teslimat Adresi : {TESLIMATADRES}

Sipariş konusu ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI’nın bildirdiği yukarıdaki adresteki kişi/üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

SATICI, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (7) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı ürünler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 5 (Beş) iş günü içinde, sipariş konusu bütün ürünler ALICI tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 2 (iki) iş günü içerisinde tüketicilere ulaştırmaktadır.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ’nde (www.fullofcreation.com’da) şartlarını (zaman, miktar, indirim oranı vb.) ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu kargo teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste, ürünü / kargoyu teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemesinden ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Ürünü kargo şirketi personelinden teslim alacak her kişi, kargoyu teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe, kargo şirketinin taşımasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.

ALICI’nın ürünü teslim almadan önce kargo ve var ise diğer masraflar dahil satış bedelini SATICI’ya tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

Tereddüde yer vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini bir kerede veya parça parça tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün yasal azami süre olan 30 gün içinde ALICI’ya teslimi zamanında teslimdir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunun oluşması halinde ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

SATICI, sözleşme konusu ürünün tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve böylelikle sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbesttir ve onay vermediği hallerde siparişin iptaline (sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

MADDE 4- TÜKETİCİNİN (ALICININ) DAHA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSULAR

ALICI, bu sözleşmenin İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulması, siparişin gerçekleşmesi ve ödeme yükümlülüğünün başlamasından önce aşağıdaki hususlarda, İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki (Ön Bilgilendirme vb.) tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini onaylayarak kabul eder.

 1. SATICI'nın unvanı ve güncel iletişim bilgileri,
 2. Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri
 4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. Sözleşme konusu ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
 6. Ürülerin ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 8. ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-ve hizmetler,
 9. ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 10. Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 11. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve var ve kullanıma açık ise iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 12. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,
 13. Mahiyetine göre bu sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 14. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 5- CAYMA HAKKI ve İADE KOŞULLARI

5.1. ALICI, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:

a) ALICI’nın talebi, özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ve neticesinde hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil)

b) kozmetik vb.leri ile gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar

d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti

i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde malın, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanan değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple ürüne ilişkin cayma hakkı kaybedilecektir.

5.2. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami 10 (on) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI ürünü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan kargo masrafı alınmaz.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma hakkına ilişkin tarafımıza yapılan bildirimin yanı sıra ürünün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi (iade faturası kesilmeyen sipariş iade talepleri kabul edilmeyecektir.), ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, ve var ise standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde (yukarıda belirtilmiştir.) cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI (Tüketici) tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün teslim masrafları, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya iade edilir.

5.4. ALICI'nın ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

5.5. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın SATICI'ya ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örnek olarak, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle ortalama üç haftayı bulabilmektedir). SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

5.6. Kargo firması aracılığı ile gerçekleştirilen kapıda nakit ödeme ve Havale/EFT ödeme seçeneklerinde ise, söz konusu siparişin sahibi ALICI’nın (kişi veya kuruluşun) adına/unvanına ait banka hesabına Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Söz konusu kapıda ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde ise iade, ödemenin Kargo firması tarafından ilgili banka tarafından belirlenen süre sonunda SATICI’ya ödenmesini takip eden ve de yasaların ön gördüğü azami süre içerisinde yine ALICI’nın banka hesabına Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 6 - ALICI'NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

6.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI'ya ait İNTERNET SİTESİ'nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, söz konusu anlaşma ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu sözleşme konusu satın alma neticesinde kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınır. Bu geri alma işlemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın ALICI'ya iade edeceği bedelden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

6.2. ALICI tarafından işbu sözleşme konusu ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre ürün bedeli ALICI'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın ürünü İNTERNET SİTESİ'nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI'ya iade edilebilir.

6.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil de olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

6.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

6.5. SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

6.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

6.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, ALICI’nın doğrudan SATICI'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. İNTERNET SİTESİ/SATICI'dan ödül puanı kazanan veya SATICI'ya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler/ ALICI’lar, yukarıdaki özel şartları (da) kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 7 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

7.1. Tüketici tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafında ve sistem altyapı sağlayıcısı kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu tüm bilgilerin ALICI’nın cihazından girilmesi sebebiyle ALICI tarafında korunmaları ve 3. kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.2. ALICI’nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI, kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

7.3. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

7.4. İNTERNET SİTEİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

7.5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nden (www.fullofcreation.com) veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

7.6. İNTERNET SİTESİ’nden (www.fullofcreation.com) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8 – DİĞER HÜKÜMLER

8.1. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

8.2. Yukarıda 4. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu sözleşmede yer almayabilir; bununla beraber söz konusu hususlar, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, ve de İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde-- yer almaktadırlar.

8.3. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmeleri ve bu sözleşmeye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.

8.4. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 9 - KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. ALICI, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu sözleşmenin 4. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürünü sipariş ile işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, bahsi geçen elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

SÖZLEŞME TARİHİ: {TARIH}